Sprawozdanie z wyjazdu do Hongkongu „The Opening of the Legal Year 2020”

Sprawozdanie z wyjazdu do Hongkongu

„The Opening of the Legal Year 2020”

 

W dniach 12-13 stycznia 2020 r. w Hongkongu odbyła się uroczystość inauguracji roku prawnego „The Opening of the Legal Year 2020”. Uroczystość została  zorganizowana przez partnera naszej Izby – The Law Society of Hong Kong oraz Hong Kong Bar Association. Wydarzeniu towarzyszyły spotkania merytoryczne, w tym  konferencja, w której wzięło udział 58 prawników, reprezentujących 42 stowarzyszenia prawników z 18 różnych krajów. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku była reprezentowana przez radcę prawnego dr Martę Dargas-Draganik.

Inauguracja rozpoczęła się spotkaniem prezesów samorządów zawodowych President’s Roundtable zatytułowanym “Sailing through Challenging Times”, w trakcie, którego r. pr. Marta Dargas-Draganik w imieniu Jerzego Moska Dziekana Rady OIRP w Gdańsku oraz  Marii Ślązak Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Prawników, na podstawie udzielonych jej upoważnień, przedstawiła prezentację na temat „Key role of Bars and Law Societies in the administration of justice”.  W trakcie tego spotkania wywiązała się dyskusja na temat wzmacniania roli prawników w systemie wymiaru sprawiedliwości oraz na temat rozwiązań poszczególnych samorządów zawodowych związanych z udzielaniem pomocy prawnej pro bono. Uczestnicy dyskutowali o sposobach i środkach  zachęcania członków samorządów do aktywności  oraz dzielili się dobrymi praktykami w tym obszarze. Punktem wyjścia do dyskusji były dwa zagadnienia: rola samorządów i stowarzyszeń prawników w zachęcaniu swoich członków do aktywności jako obrońców rządów prawa oraz kluczowa rola samorządów i stowarzyszeń prawników w wymiarze sprawiedliwości. W trakcie spotkania rozwiązania oraz spostrzeżenia przedstawili: Prezes Lawasia – Chunghwan Choi, Prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawników (American Bar Association) – Judy Perry Martinez, wiceprezes Izby Indyjskiej Prawników – Pinky Anand, a także Prezes Australijskiego Stowarzyszenia Prawników – Pauline Wright.

W dniu 13.01.2020 r. odbyła się debata na temat “Opportunities for Hong Kong and Hong Kong’s role in the Greater Bay Area”. Obszar Greater Bay Area (GBA) obejmuje Hongkong, Makau i dziewięć głównych miast w prowincji Guangdong w Chinach. Razem liczą około 70 milionów mieszkańców rozmieszczonych na ponad 56000 km2, oferując ogromny potencjał. Łączny PKB w miastach GBA przekracza 1,6 bln USD, co jest porównywalne z PKB Korei. Dla rozwiązywania sporów podmiotów działających na obszarze Greater Bay Area ma zostać ustanowiony specjalny sąd arbitrażowy z siedzibą w Hongkongu. Na potrzeby rozwoju projektu GBA prawnicy z Hongkongu, Makau i Chin kontynentalnych mają nawiązać bliższą współpracę, a uprawnienia do wykonywania zawodu prawników z tych trzech jurysdykcji mają być uznawane w ramach obszaru GBA. Przedstawiciele Law Society of Hongkong wyrażali nadzieję, że Hongkong stanie się swoistym hubem prawnym dla tego regionu.

W trakcie oficjalnego otwarcia roku prawnego przemówienie wygłosił między innymi Hong Kong Chief Justice Geoffrey Ma, który skupił się na podkreśleniu wagi praworządności (rule of law) oraz niezależności sędziów (judicial independence) w kontekście wydarzeń ostatnich miesięcy – demonstracji przeciwko uchwaleniu nowej ustawy ułatwiającej ekstradycję obywateli Hongkongu do Chin kontynentalnych.

Pełna treść przemówienia sędziego Ma jest dostępna na stronie: https://www.info.gov.hk/gia/general/202001/13/P2020011300622.htm.

 

W trakcie wizyty w Hongkongu r.pr. Marta Dargas-Draganik spotkała się z Prezesem Shenzhen Lawyers Association, Prezesem Shagnhai Lawyers Association oraz Prezesem Chongqing Lawyers Association, z którymi rozmawiała o intensyfikacji współpracy pomiędzy członkami OIRP w Gdańsku i chińskimi prawnikami, w kontekście obsługi polskich i chińskich podmiotów gospodarczych współpracujących  ze sobą, a także planów i perspektyw związanych zarówno z inicjatywą One Belt, One Road, jak również nowym projektem Greater Bay Area.

Wizyta w Hongkongu była kolejnym etapem rozwijania współpracy z prawnikami z Azji. We wrześniu 2018 r. radca prawny Jakub Puszkarski reprezentował OIRP podczas konferencji organizowanej przez Law Society of Hong Kong „The ABC to building a smart Belt and Road:Law and Artificial Intelligence”

Współpraca z prawnikami z Chin i Hongkongu została zapoczątkowana w czerwcu 2017 r. w związku z konferencją „Chiny – Hong Kong – Polska wobec inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku”, w trakcie, której OIRP podpisała porozumienia o współpracy z Shenzhen Lawyers Association oraz z Law Society of Hong Kong.

 

Law Society of Hong Kong to profesjonalne stowarzyszenie prawników (solicitors) w Hongkongu. Zostało założone w 1907 roku w celu wspierania i ochrony statusu i interesów radców prawnych w Hongkongu, promowania dobrych standardów i praktyk, a także dbania o etykę prawniczą. Obecnie w Law Society of Hong Kong zrzeszonych jest około 10173 członków, w tym ok. 1500 prawników zagranicznych z 34 jurysdykcji.

Przygotowała: Marta Dargas-Draganik