Spotkanie z Konsulem ChRL – relacja

W dniu 26 lutego 2021 r. Dziekan Rady OIRP Gdańsk Magdalena Witkowska spotkała się z Konsulem Generalnym Chińskiej Republiki Ludowej – Panem Fan Xiaodong. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią spotkanie odbyło się w formule online.

W trakcie rozmowy Pani Dziekan przedstawiła informację dotyczące działalności OIRP, w tym w zakresie dotychczasowej współpracy z chińskimi prawnikami. W 2017 r. nasza Izba podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Prawników z Shenzhen. W ramach kontynuacji realizacji porozumienia na 2021 r. Komisja ds. współpracy z zagranicą i Komisja ds. LegalTech zaplanowały organizację wydarzeń przy współudziale chińskich prawników.

Pani Dziekan omówiła z Konsulem Generalnym również potencjalne obszary współpracy, a także możliwości podjęcia wspólnych inicjatyw. Konsul Generalny zachęcał i wyraził wolę wsparcia OIRP w nawiązywaniu współpracy z innymi stowarzyszeniami prawników z terenu ChRL, zwłaszcza w kontekście zapotrzebowania na pomoc prawną zarówno dla chińskich przedsiębiorców, którzy planują inwestycje w UE, jak również polskich eksporterów. Współpracę biznesu ułatwić ma kompleksowe chińsko-europejskie porozumienie inwestycyjne (CAI), którego negocjacje Komisja Europejska zakończyła 30 grudnia 2020 r.

W spotkaniu uczestniczyła także r.pr. Joanna Łojkowska – Przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą oraz r. pr. Marta Dargas-Draganik – członek Komisji ds. współpracy z zagranicą.

Fan Xiaodong, objął stanowisko Konsula Generalnego w listopadzie 2020 roku. Wcześniej pracował w placówkach dyplomatycznych Chin m.in. w Syrii, Omanie, Kanadzie, USA.
Obszar działania Konsulatu Generalnego ChRL w Gdańsku obejmuje województwo pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.