Spotkanie z cyklu “Refleksje nad społeczeństwem i prawem” – prof. Jerzy Zajadło oraz sędzia Dorota Zabłudowska.

Szanowni Państwo,

Z dumą zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 27 maja 2021r. o godz. 18:00 w ramach cyklu: “Refleksje nad społeczeństwem i prawem”.

Gośćmi będą prof. Jerzy Zajadło oraz sędzia Dorota Zabłudowska. Rozmowę poprowadzi radca prawna Magda Krzyżanowska – Mierzewska członkini Komisji ds. Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Komisji ds. Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział Gdańsk.

Szacowni dyskutanci wybitni specjaliści w różnych naukach i dyscyplinach prawa poruszą temat zjawiska gasnącego państwa prawa nawiązując też do wydanej przez prof. Zajadło książki o tytule „Wygaszenie państwa prawa”.

Będzie to wyjątkowa okazja, by posłuchać m.in. o: zagrożeniach wynikających z dążenia władzy do podporządkowania sądów, do osiągnięcia stanu dyskryminacji politycznej, marginalizacji odpowiedzialności władzy, zmierzaniu w kierunku autorytaryzmu,  międzynarodowych gwarancjach ochrony praw człowieka.

Serdecznie zachęcam do wysłuchania dyskusji przytaczając krótki cytat ze wspomnianej wyżej książki:

„Elementem państwa prawa jest nie tylko jego prymat nad polityką, ale i pewność prawa. Przecież musimy się trzymać reguł i procedur, któreśmy sami ustanowili” (J. Zjadło „O wygaszaniu państwa prawa”).

Spotkanie będzie transmitowane na stronie www.gdansk.pl oraz na profilu Facebook Oliwskiego Ratusza Kultury prowadzonego przez Fundację Wspólnota Gdańska.

https://www.facebook.com/events/476032653845127

Agnieszka Budzyńska
Przewodnicząca Komisji ds. Praw Człowieka