Rozprawy w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym OIRP w Gdańsku w dniu 11 stycznia 2021r. nie odbędą się

Informujemy, że rozprawy w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym OIRP w Gdańsku na dzień 11 stycznia 2021r. nie odbędą się. O terminach posiedzeń strony zostaną powiadomione.

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Gdańsku