Relacja z Inauguracji Cyklu spotkań z prawnikami zagranicznymi – relacja

Wczoraj z sukcesem zainaugurowaliśmy najnowszy projekt Komisji Zagranicznej OIRP Gdańsk – Cykl spotkań z prawnikami zagranicznymi.

Naszym specjalnym gościem była mec. Marta Fandrey. Marta jako radca prawny praktykuje na co dzień jako prawnik zagraniczny w Düsseldorfie. Wczoraj mieliśmy okazję zdobyć dużo praktycznej wiedzy dotyczącej dochodzenia roszczeń i procesu gospodarczego i egzekucji w Niemczech.

Frekwencja nam dopisała, dyskusja się fajnie rozwinęła, a wystąpienie naszego gościa zebrało bardzo dobre oceny od uczestników.

Na mnie osobiście największe wrażenie zrobił fakt, że przed niemiecki sądem jest szansa uzyskać nakaz zapłaty już w przeciągu kilku dni. Życzyłbym każdemu polskiemu prawnikowi, żeby nasze sądu działały tak szybko i sprawnie.

Dziękujemy Marta za świetną rozmowę. Mam nadzieję, że to dopiero nasze pierwsze wspólne wydarzenie poświęcone rynkowi niemieckiemu.

W planach Komisji Zagranicznej OIRP Gdańsk kolejne spotkania i ciekawi goście – jeżeli wszystko pójdzie dobrze, będziemy mieli okazję dowiedzieć się więcej o praktykowaniu prawa w USA, Francji, Włoszech.


[ENG]

Yesterday, we successfully inaugurated the latest project of the Foreign Commission of Regional Bar Association in Gdansk – our series of meetings with foreign lawyers.

Our special guest was Marta Fandrey. Marta is a Polish attorney who practices as a foreign lawyer in Düsseldorf. Yesterday we had the opportunity to gain a lot of practical knowledge about the pursuit of claims and the #court and enforcement proceedings in Germany.

We had a good turnout, the discussion developed well, and our guest’s speech received very good feedback from the participants.

Personally, I was most impressed by the fact that there is a good chance to obtain a payment order before a German court  just within a few days. I’m sure every Polish #lawyer would appreciate if our courts would work so quickly and efficiently.

Thank you Marta for a great conversation. I hope that this is only our first joint event devoted to the German market.

The plans of our Foreign Commission of OIRP Gdańsk include further meetings and interesting guests – if everything goes well, we will have the opportunity to learn more about the practice of law in the USA, France, Italy and hopefully more!

Stay tuned!

Opracował r.rp. Adam Kaczko