Raportowanie przestępstw z nienawiści – szkolnie ODHIR / 6,7 grudnia 2022r.

Szanowni Państwo,

ODIHR, czyli Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, instytucja OBWE zajmująca się ochroną praw człowieka we współpracy z Gdańskim Centrum Równego Traktowania organizuje w Gdańsku bezpłatne szkolenie „Raportowanie i rejestracja przestępstw z nienawiści, oraz wspieranie osób poszkodowanych“.

Szkolenie odbędzie się  6-7 grudnia w godzinach 9.30 – 16.15 i 9.30 – 14.40 w Hevelianum w Wozowni Gdańskiej, ul. Gradowa 8, Gdańsk . 

Szczegółowy plan znajduje się pod linkiem:  shorturl.at/fkOPR

Szkolenie będzie miało charakter praktyczny, przygotowujący do rozpoznawania i raportowania przestępstw z nienawiści. Od 2023 roku gdańskie organizacje pozarządowe zajmujące się prawami człowieka będą miały możliwość zgłoszeń do europejskiego systemu monitorowania przestępstw z nienawiści, prowadzonego przez ODIHR.

Współpraca ze służbami miasta w zbieraniu danych i reagowaniu na przestępstwa motywowane uprzedzeniami jest kluczowa dla skutecznej pomocy osobom poszkodowanym. Dlatego serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w szkoleniu osoby, które są zaangażowane w mieście w przeciwdziałanie przemocy, wykluczeniu społecznemu i radykalizacji postaw. Na wydarzenie obowiązują zapisyhttps://forms.gle/SaYrYZaafRY7qi9TA

PROGRAM SZKOLENIA

6 grudnia 2022 r.

09:30 – 10:15 Wprowadzenie i podstawowe zasady

Sesja wprowadzająca pozwoli na przedstawienie uczestników/czek oraz trenerów/ek, a także na wypracowanie podstawowych zasad panujących w trakcie szkolenia i prezentację jego głównych założeń.

10:15 – 11:00 Eksploracja różnorodności oraz skutki przestępstw z nienawiści

Niniejsza sesja pomoże uczestnikom/czkom zrozumieć różnorodność w ich otoczeniu oraz poznać dalekosiężne i często niewidoczne skutki przestępstw z nienawiści.

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 12:15   Definicja przestępstw z nienawiści i wskaźników uprzedzeń

Niniejsza sesja pozwoli na zapoznanie się z koncepcjami przestępstwa z nienawiści, motywacji sprawców/czyń oraz rozpoznawanie wskaźników uprzedzeń na podstawie studiów przypadku.

12:15 – 13:00   Prezentacja krajowych przepisów prawnych

Niniejsza sesja pozwoli na zapoznanie się z krajowymi przepisami dotyczącymi przestępstw z nienawiści.

13:00 – 14:00   Obiad

14:00 – 15:00 Strategie monitorowania i zwalczania przestępstw z nienawiści

Niniejsza sesja pozwoli na identyfikację barier w zwalczaniu przestępstw z nienawiści oraz zaplanowanie strategii pozwalających na ich pokonanie.

15:00 – 16:00 Rejestracja i raportowanie przestępstw z nienawiści

Niniejsza sesja pozwoli uczestnikom/czkom na zapoznanie się z zasadami raportowania przestępstw z nienawiści do ODIHR.

16:00 – 16:15 Podsumowanie

7 grudnia 2022 r.

09:30 – 10:00   Podsumowanie pierwszego dnia

10:00 – 11:00 Potrzeby ofiar przestępstw z nienawiści

Sesja poświęcona będzie możliwym potrzebom ofiar przestępstw z nienawiści.

11:00 – 11:15   Przerwa kawowa

11:15 – 12:15 Indywidualna ocena potrzeb i skierowania dla osób pokrzywdzonych

Sesja poświęcona będzie praktykom związanym z indywidualną oceną potrzeb i kierowaniem osób pokrzywdzonych do instytucji udzielających wsparcia w celu uzyskania specjalistycznej pomocy.

12:15 – 13:00 Zakończenie i ewaluacja

13:00 – 14:00 Obiad