RADCOWSKI KLUB MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI

Komisja Kultury zaprasza miłośników książki,

Komisja Kultury serdecznie zaprasza wszystkich miłośników książki do zgłaszania się do Radcowskiego Klubu Miłośników Książki.

RADCOWSKI   KLUB   MIŁOŚNIKÓW   KSIĄŻKI

„Kto czyta książki – żyje podwójnie” ( Umberto Eco).

 

To jeden z najczęściej stosowanych cytatów dotyczących książek i mamy nadzieję, że będzie dla wszystkich dodatkową zachętą do udziału w naszym Klubie (RKMK).

 

Zasady uczestnictwa w RKMK.

  1. Każdy radca prawny lub aplikant radcowski może zgłosić swój udział w RKMK poprzez zgłoszenie mailowe na adres radca.kultura@oirp.gda.pl , w którym złoży deklarację udziału w RKMK oraz poda swój adres mailowy do korespondencji.
  2. Po zgłoszeniu do RKMK osoba zgłaszająca zostaje wpisana na listę członków RKMK i będzie otrzymywać korespondencję kierowaną do członków RKMK oraz będzie miała możliwość uczestniczenia w planowanych wydarzeniach.
  3. Korespondencja mailowa z Państwa uwagami i propozycjami będzie kierowana także do pozostałych członów, chyba że z maila będzie wynikało inaczej.
  4. W każdym czasie można zrezygnować z uczestnictwa w RKMK przesyłając na adres radca.kultura@oirp.gda.pl swoją rezygnację.

 

Plany RKMK.

W ramach RKMK planujemy podejmować różne inicjatywy związane z książką, wymianą książek i informacji o książce, poprzez m.in.:

  • umożliwienie członkom RKMK wymiany, za pośrednictwem maili oraz organizowanych spotkań, opinii i informacji interesujących książek,
  • organizowanie raz na miesiąc/kwartał/rok rankingu „książki miesiąca/ kwartału/roku”,
  • ogłoszenie rankingu 100 najlepszych książek ostatniego 100-lecia; wybór przez członków RKMK,
  • spotkania z pisarzami i innymi twórcami,
  • organizowanie wymiany książkowej czyli tzw. bookcrossing i dawanie przeczytanym książkom drugiego życia – dzielmy się emocjami i dobrymi doświadczeniami czytelniczymi,
  • dyskusje o przeczytanych, interesujących książkach; wymiana maili pomiędzy członami RKMK; rozmowy „przy kawie” na organizowanych w tym celu lub przy okazji innych wydarzeń, spotkaniach.

Zachęcamy do zgłaszania się do naszego Klubu. Powyżej przedstawione propozycje to okazja do odciążenia naszych biblioteczek, oszczędność domowego budżetu oraz wpisanie się w tak istotny dla naszej planety nurt „zero waste”, i wreszcie niesamowita okazja do poznania wielu innych osób, które może  łączyć podobne postrzeganie świata.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa. Jako pierwszą inicjatywę chcemy zaproponować  Państwu dyskusję i wybór książki 2020 roku. W terminie do 15 marca 2021 roku prosimy o Państwa zgłoszenia uczestnictwa w Klubie oraz o zgłoszenia Państwa faworytów. Mile widziane będzie kilka słów uzasadnienia. Zgłoszenia uczestnictwa kolejnych zainteresowanych mogą być oczywiście przesyłane także po ww. dacie. Czekamy na Państwa maile.

Pozdrawiamy serdecznie,

 Komisja Kultury

Joanna Friedrich-Sarad, Dorota Chylińska, Marta Małysa, Anna Szarmach