Protokół z posiedzenia komisji do spraw przeprowadzania procedury wyznaczenia radców prawnych świadczących nieodpłatną pomoc prawną z dnia 12 lutego 2020r.

Protokół z posiedzenia działającej przy OIRP w Gdańsku komisji do spraw przeprowadzania procedury wyznaczenia radców prawnych świadczących nieodpłatną pomoc prawną z dnia 12 lutego 2020r. (w załączeniu).