Prośba o wypełnienie ankiety.

Koleżanki i Koledzy,

przekazujemy poniżej maila od Mec. Jacek Wiatrowski z prośbą  o wykonanie wykonujący Zawód Zaufania Publicznego.

 

Jako praktykujący adwokat, jak również pracownik naukowy zajmujący się badaniem dostępności do wykonywania zawodów zaufania publicznego oraz wykładowca akademicki studentów o profilach prawniczych i medycznych, pozwalam sobie zwrócić się do Państwa z prośbą, o wypełnienie ankiety badawczej dotyczącej wykonywania prawniczych zawodów zaufania publicznego w dobie pandemii COVID- 19. Rzeczona ankieta jest anonimowa i ma na celu określenie sprawności funkcjonowania zawodów prawniczych na nieoczekiwane zjawiska kryzysowe związane z sytuacją pandemiczną. Ankieta ta stanowi kontynuacje mojej pracy badawczej w obszarze przygotowania nowego opracowania monograficznego zatytułowanego „Znaczenie i organizacja zawodów zaufania publicznego dla bezpieczeństwa państwa w dobie pandemii COVID-19”, co wpisuje się także i stanowi kontynuację oraz uzupełnienie mojej ostatniej publikacji naukowej pt. „Uwarunkowania i ekonomiczno -prawny charakter wykonywania prawniczych profesji zaufania publicznego w konfrontacji z zawodem lekarza” wydanej nakładem Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na przełomie roku 2020/2021 oraz przygotowanej już do druku monografii pt. „Wpływ epidemii COVID-19 na sektor usług w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów zaufania publicznego”. Zważywszy na powyższe okoliczności, a nade wszystko celem rzetelności i obiektywizmu przeprowadzonych badań, będę zobowiązany za udostepnienie przedmiotowego linku https://forms.gle/JDPBZ1MkSYHFVwyp8 w formularzu google, jak najszerszej grupie respondentów wykonujących zawód zaufania publicznego, celem wypełnienia rzeczonej ankiety. W załączeniu skan pisma z oficjalna prośbą.

Bardzo dziękuję i łączę wyrazy szacunku

Jacek Wiatrowski