Program szkolenia wyjazdowego radców prawnych OIRP w Gdańsku w Kistowie

Na wstępie pragniemy przypomnieć, że nie ma już możliwości zapisów na szkolenie.


18 – 20 maja 2023 r.

Czwartek  18.05.2023r.

14.30 przyjazd – zakwaterowanie

15.00-16.30 obiad

16.00-19.00 Wykład na temat :  Uchybienia procesowe profesjonalnych pełnomocników w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym – zagadnienia wybrane. Wykł. : SSA T.Karczyńska-Szumilas

17.15-17.30 przerwa kawowa

20.30 uroczysta kolacja

Piątek  19.05.2023r.

8.00-09.30 śniadanie

09.30-13.30 Wykład na temat : Najnowsze zmiany w Kpc i Kc. Wykł. SSA T. Karczyńska-Szumilas

11.00-11.15 przerwa kawowa

14.00-15.30 obiad

16.00-19.00 Wykład na temat  : Podstawy stosowania, zmiany i uchylenie środków zapobiegawczych w postępowaniu karnym. Wykł. SSA Dorota Rostankowska

17.00-17.15 przerwa kawowa

19.30 kolacja grillowa

 

Sobota  20.05.2023r.

7.30-9.00 śniadanie

9.00-12.00 Wykład na temat : Dobra osobiste i odpowiedzialność za ich naruszanie. Wykł. : SSA Teresa Karczyńska-Szumilas

10.00-10.15 przerwa kawowa

12.00 zakończenie szkolenia, wyjazd