Prawa człowieka a Covid-19

Prawa człowieka a Covid-19

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem w języku angielskim przygotowanym przez Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA nt. wpływu pandemii Sars-CoV-19 na prawa człowieka. W publikacji zwrócono uwagę na sytuację grup szczególnie wrażliwych w tym  doświadczających przemocy domowej, osób LGBTI, uchodźców, więźniów i innych osób pozbawionych wolności, a także ubiegających się o azyl oraz osób z niepełnosprawnością.

Materiał dostępny jest w załączeniu oraz pod linkiem: https://www.ibanet.org/Human_Rights_Institute/Bulletins/homepage.aspx