„Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian”, 4 – 5 listopada 2020

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów na konferencję online: „Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian”, która odbędzie się w dniach 4 – 5 listopada 2020 roku.

Celem konferencji jest praktyczne przybliżenie wprowadzanych w Kodeksie postępowania cywilnego  zmian oraz przedstawienie wpływu przyjętych rozwiązań na rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów cywilnych. Konferencja będzie miejscem dyskusji nad efektami i skutkami przyjętych uregulowań. 

Program konferencji został przygotowany we współpracy z Katedrą Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród panelistów znajdują się specjaliści z dziedziny prawa procesowego cywilnego: sędziowie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, doświadczeni radcowie prawni i adwokaci, radca Prokuratorii Generalnej, m.in. w osobach:

  • Prezesa SN w stanie spocz. prof. dr hab. Tadeusza Erecińskiego,
  • r.pr. dr hab. Marcina Dziurdy (Uniwersytet Warszawski),
  • r.pr. dr hab. Tadeusza Zembrzuskiego (Uniwersytet Warszawski),
  • sędziego SN dr hab. prof. UAM Pawła Grzegorczyka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • sędziego SA prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego (Uniwersytet Wrocławski),
  • r.pr. prof. dr hab. Andrzeja Jakubeckiego (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
  • r.pr. prof. dr hab. Elwiry Marszałkowskiej–Krześ (Uniwersytet Wrocławski),
  • r.pr. prof. dr hab. Łukasza Błaszczaka (Uniwersytet Wrocławski),
  • prof. dr hab. Andrzeja Marciniaka (Uniwersytet Łódzki).

W załączeniu przesyłamy szczegółowy program konferencji, szczegóły dostępne są również na stronie: http://nowelizacjakpc2019.pl/2020/

W przypadku zainteresowania udziałem w konferencji prosimy o podanie Pana adresu e-mail celem przesłania dzień przed terminem konferencji dostępu do zalogowania się na transmisję on-line konferencji.