Powstał Zespół problemowy ds. praw dziecka przy OIRP w Gdańsku!

Szanowni Państwo,

uprzejme informujemy, że zgodnie z Konwencją o prawach dziecka oraz wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom, dzieci zaangażowane w tzw. procedury sądowe powinny być wysłuchiwane, informowane o przysługujących im uprawnieniach, traktowane sprawiedliwie, z troską, wrażliwością i szacunkiem podczas każdego postępowania lub każdej sprawy, zaś prawnicy reprezentujący dzieci powinni być przeszkoleni w dziedzinie praw dziecka i kwestiach z nią powiązanych.

Miło nam poinformować, że Rada Okręgowej Izba Radców Prawnych w Gdańsku, mając na względzie zwiększającą się ilość spraw sądowych, których uczestnikami są dzieci, oraz dążąc do zapewnienia dzieciom jak najlepszej reprezentacji w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości, powołała Zespół problemowy ds. praw dziecka pod przewodnictwem r. pr. dr Marty Flis-Świeczkowskiej.

Celem Zespołu jest m.in.: propagowanie i pogłębianie wiedzy oraz doświadczeń zawodowych radców i aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dziedzinie praw dziecka; zajmowanie stanowiska w sprawach ważnych dla praktyki praw dziecka; organizowanie spotkań, warsztatów i seminariów oraz wsparcie organizacyjne Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w naborze oraz prowadzeniu listy reprezentantów dziecka.

Zachęcamy wszystkich członków naszej Izby – zarówno radców, jak i aplikantów – do włączenia się w prace Zespołu oraz czynnego uczestnictwa w organizowanych przez Zespół wydarzeniach. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: prawa-dziecka@oirp.gda.pl