Poszukiwani Radcy Prawni do pełnienie roli kuratorów dla małoletnich – region SR Elbląg

Szanowni Państwo,

w uzupełnieniu do załączonego poniżej pisma na prośbę Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu prosimy o zgłaszanie się osób, które są gotowe i będą w stanie pełnić rolę kuratorów reprezentujących dzieci w sprawach zarządzeń opiekuńczych – w terminie 5 dni.