Poszukiwani radcowie prawni i aplikanci radcowscy na funkcję kuratora

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku pilnie poszukuje radców prawnych i aplikantów radcowskich deklarujących gotowość podejmowania się funkcji kuratora/opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych na obszarze powiatu kościerskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o dokonywanie zgłoszeń na adres e-mail: obrony@oirp.gda.pl.