Poszukiwani kandydaci na kuratorów w postępowaniach z udziałem nieletnich z terenu Ukrainy

Szanowni Państwo,

w uzupełnieniu do załączonego poniżej pisma na prośbę Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku przekazuję informację, że w pierwszej kolejności prosimy o zgłaszanie się osób, które są gotowe i będą w stanie pełnić rolę kuratorów reprezentujących dzieci na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Kartuzach.

Zgłoszenia proszę kierować na : szkolenia@oirp.gda.pl