Podziękowania za podejmowanie działań pro bono na rzecz osób z niepełnosprawnościami od Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

Szanowni Państwo,

w załączeniu znajdą Państwo podziękowania dla członków OIRP Gdańsk za podejmowanie działań pro bono na rzecz osób z niepełnosprawnościami od Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym.

“Dziękujemy Państwu za podejmowanie działań pro bono na rzecz osób z niepełnosprawnościami pani Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku r.pr. Magdalenie Witkowskiej oraz Przewodniczącemu Komisji ds. edukacji prawnej i pro bono panu r.pr. Tomaszowi Wolny-Dunst.” z wyrazami szacunku Małgorzata Rybicka – przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym