Podziękowania dla radców i aplikantów wspierających pro bono obywateli Ukrainy

Podziękowania dla radców i aplikantów wspierających pro bono obywateli Ukrainy

Od wybuchu wojny na Ukrainie i utworzenia punktów recepcyjnych na terenie Województwa Pomorskiego, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku aktywnie wspiera uchodźców oferując im pomoc prawną pro bono. Przede wszystkim radcowie prawni i aplikanci radcowscy pomagają w zakresie procedur legalizacji pobytu, ustanowienia opiekuna tymczasowego dla nieletnich, realizacji prawa/obowiązku dziecka do edukacji, prawach uchodźców do opieki zdrowotnej, udzielają również porad prawnych dotyczących zakładania działalności gospodarczej w Polsce czy w zakresie zatrudnienia.

Przy ul. Żabi Kruk 16 w Gdańsku działa stały punkt pomocy prawnej pro bono, w którym codziennie dyżurują członkinie i członkowie naszej Izby. Porady udzielane są na miejscu. Punkt działa w oparciu o trójstronne porozumienie podpisane przez OIRP w Gdańsku z Województwem Pomorskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy) oraz Gminą Miasta Gdańska.  Jednocześnie pomoc udzielana jest w Gdyni, a od niedawna także w Starogardzie Gdańskim. Ponadto radcowie i aplikanci zaangażowani są  w poradnictwo telefoniczne i online, również w ramach inicjatyw podejmowanych przez Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP.

18 maja br. OIRP w Gdańsku zorganizowała spotkanie radców i aplikantów, którzy aktywnie włączyli się w pomoc prawną uchodźcom z Ukrainy, codziennie poświęcają swój czas na stałe dyżurowanie w punktach pomocy oraz regularnie wspierają uchodźców w sposób zdalny. Podczas spotkania Dziekan Magdalena Witkowska, Wicedziekani, Bartosz Szolc – Nartowski i Anna Kluczek – Kollar, a także Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka Agnieszka Budzyńska, podziękowali za zaangażowanie wolontariuszom. Radcy i aplikanci otrzymali dyplomy. Wymieniliśmy się zdobytymi na dyżurach doświadczeniami i przedyskutowaliśmy dalsze kierunki działań.

Dyplomy otrzymały następujące osoby, którym raz jeszcze dziękujemy za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc:

Izabela Duczyńska, r.pr.

Katarzyna Różańska, r.pr.

Agnieszka Mach – Jurkiewicz, r.pr.

Ziemowit Bittner, r.pr.

Katarzyna Kłobukowska, r.pr.

Justyna Zygnerska, r.pr.

Edyta Krzysztofowicz, r.pr.

Mateusz Smoliński, r.pr.

Kamil Giedrys, r.pr.

Katarzyna Bień, r.pr.

Anna Stępień, r.pr.

Ewa Bożko-Kozikowska, r.pr.

Karolina Węgrzyńska – Górzyńska, r. pr.

Anna Kowalska, r.pr.

Magdalena Puławska, r.pr.

Maciej Musiejko, r.pr.

Jarosław Karwowski, r.pr.

Magda Krzymuska, r.pr.

Olga Pulikowska, r.pr.

Monika Bandelewska, r.pr.

Katarzyna Kostka, apl. r.

Adam Piotrowski, apl. r.

Monika Bark, apl. r.

Kamila Brzoza, apl. r.

Kamila Surdy, apl.r.

Aleksandra Gwizdała, apl.r.

Agata Paleczna – Stępniewska, apl.r.

Maria Kaliszewska, apl.r.

Karol Bogalecki, apl. r.

Aleksandra Mroczkowska, apl. r.

Jednocześnie zachęcamy do dołączenia do naszego zespołu, chętnych prosimy o zgłaszanie się na adres: pomocukraina@oirp.gda.pl.