Podkomisja ds. praw zwierząt w OIRP w Gdańsku

Szanowni Państwo,

W związku z utworzeniem przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku podkomisji ds. praw zwierząt zapraszamy radców prawnych oraz aplikantów do czynnego udziału w pracach podkomisji.

Celem działania podkomisji jest m.in. poszerzanie świadomości społeczeństwa w zakresie praw przysługujących zwierzętom, ich należytego traktowania oraz edukacja społeczna odnośnie działań, które, na rzecz zwierząt, może podjąć każdy z Nas. W ramach działalności podkomisja zajmować będzie się również nawiązaniem współpracy i pomocą prawną dla organizacji działających na rzecz zwierząt i ochrony ich praw, a także podejmowaniem działań zmierzających do zmian legislacyjnych.

Oczywiście wskazane powyżej zagadnienia nie wyczerpują problematyki związanej z prawami zwierząt. Podkomisja otwarta jest na wszelkie sugestie i pomysły z Państwa strony. Wspólnie jesteśmy zdolni zdziałać wiele 🙂

Osoby zainteresowane współpracą w ramach podkomisji ds. praw zwierząt prosimy o kontakt poprzez adres mailowy: monika.prawdzik1@gmail.com