Platforma szkoleniowa OIRP Warszawa

Informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie umozliwiła dostęp dla radców prawnych innych izb do nowej platformy szkoleniowej EAR.

Dla Państwa wygody, załączyliśmy poniżej materiały graficzne oraz
przydatne linki do stron, zawierających więcej wiadomości na temat
nowego projektu OIRP w Warszawie. W razie dodatkowych pytań prosimy o
kontakt na adres pomoctechniczna@oirpwarszawa.pl lub poprzez stronę na
Facebooku.

Platforma szkoleniowa EAR – informacje –
https://www.oirpwarszawa.pl/izba-warszawska-udostepnia-platforme-szkoleniowa-dla-wszystkich-czlonkow-samorzadu-radcow-prawnych/
[1]

Pełna lista wkładów e-learnigowych dostępnych na platformie EAR –
https://www.oirpwarszawa.pl/wyklady-e-learningowe/ [2]

Strona platformy EAR – https://ear.oirpwarszawa.pl/ [3]

Facebook OIRP w Warszawie: https://www.facebook.com/oirp.warszawa/ [4]

Dziękujemy Koleżankom i Kolegom z izby Warszawskiej!