Plan szkoleń organizowanych przez OIRP w Gdańsku w czerwcu 2023 r.