Plan szkoleń organizowanych przez OIRP w Gdańsk – październik 2022 r.