Pismo SO w Gdańsku w sprawie wykładni art. 15 zzs(9) ust 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r.

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 6 kwietnia 2023r. , które znajduję się w załączeniu do niniejszej informacji.