Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 21 maja br. dot. egzaminu radcowskiego

Poniżej publikujemy pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 21 maja br. dot. egzaminu radcowskiego.