PANEL DYSKUSYJNY: PRAWO DO RZETELNEGO PROCESU. POLSKA A.D. 2022 – 1 grudzień 2022r. – ECS

Komisja ds. praw człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku zaprasza na panel dyskusyjny pod tytułem „Prawo do rzetelnego procesu. Polska A.D. 2022”.

Nasze zaproszenie do udziału w rozmowie na temat prawa do rzetelnego procesu sądowego w dzisiejszym stanie prawnym w Polsce przyjęli: prof. Marcin Górski (WPiA UŁ), r. pr. Magda Krzyżanowska – Mierzewska (OIRP Gdańsk), dr Anna Podolska (WPiA UG), prof. Sławomir Steinborn (WPiA UG).

Panel moderować będzie r. pr. Magdalena Witkowska (Dziekan OIRP Gdańsk).

Nasi goście odniosą się do zagadnień związanych z kryzysem wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zwrócą uwagę na zagrożenia oraz perspektywy:

dr hab. Marcin Górski, prof. UŁ
Strasburski standard prawa do „sądu ustanowionego ustawą” (ze szczególnym uwzględnieniem testu Ástráðsson) i jego recepcja w Polsce.

r. pr. Magda Krzyżanowska – Mierzewska
Efektywność skargi indywidualnej przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście rozstrzygnięć trybunału konstytucyjnego w sprawach 6/21 i K 7/21: egzystencjalne zagrożenie dla Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

dr Anna Podolska
Kryzys zaufania społecznego do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do wyników badań opinii publicznej. Czynniki, które mają wpływ na zaufanie i konsekwencje braku zaufania.

SSA dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG
Prawo do rzetelnego procesu (w szerokim znaczeniu) w kontekście przeprowadzonych i planowanych reform wymiaru sprawiedliwości (w tym tzw. spłaszczania): jak te zmiany przekładają się na dostęp do sądu, prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu, szybkość rozpoznania sprawy, równość stron.

Spotkanie przeznaczone jest zarówno dla prawników/prawniczek wszystkich zawodów prawniczych, jak i dla osób bez prawniczego przygotowania.

Wydarzenie odbędzie w dniu 1 grudnia 2022 roku o godzinie 18.00 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku (Biblioteka).

Będzie również transmitowane na stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku na Facebooku: https://www.facebook.com/OIRPGdansk/.