Otwarcia Roku Prawniczego w Hongkongu, obchodzone online – relacja

Otwarcie Roku Prawniczego, organizowane co roku w styczniu, to długa tradycja, celebrowana przez wymiar sprawiedliwości w Hongkongu. W ubiegłych latach była to wielka uroczystość, w której uczestniczyli sędziowie i przedstawiciele władz, reprezentanci zawodów prawniczych oraz znamienici goście z zagranicy.

W ramach Porozumienia o Współpracy, podpisanego przez naszą Izbę ze Stowarzyszeniem Prawników Hong Kongu, OIRP w Gdańsku jest regularnie zapraszana do udziału w tych uroczystościach. Ze względu na pandemię koronawirusa, tegoroczne obchody miały charakter hybrydowy. 11-go stycznia 2021 roku odbyła się uroczystość państwowa; w siedzibie Sądu Najwyższego Hongkongu zgromadzili się najwyżsi przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i rządu, a ceremonia była transmitowana w Internecie. Główne przemówienie wygłosił nowo mianowany Szef Wymiaru Sprawiedliwości Andrew Cheung (funkcję tę można porównać z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, jednak zakres działania tego urzędu jest znacznie szerszy), który bronił niezależności sądów w kontekście nasilających się ataków na sędziów. Prezes Cheung podkreślił, że niezależność sądownictwa ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zaufania i reputacji Hongkongu jako praworządnego miasta, administrowanego zgodnie z zasadą „jeden kraj, dwa systemy prawne”. Podziękował również swojemu poprzednikowi, Geoffreyowi Ma Tao-li, który przez ostatnie 10 lat pełnił tę funkcję, broniąc z powodzeniem niezależności i wysokiej pozycji sędziów w Hongkongu. Podczas uroczystości przemówienia wygłosili także Sekretarz ds. Sprawiedliwości Teresa Cheng Yeuk-wah, Przewodniczący Rady Adwokackiej Philip J. Dykes oraz Prezes Stowarzyszenia Prawników Melissa Kaye Pang.

12- go stycznia odbył się online Okrągły Stół Prezydentów Organizacji Prawniczych z udziałem liderów międzynarodowych organizacji prawników, izb adwokackich i stowarzyszeń prawniczych. Głównym tematem tego wydarzenia były wyzwania i szanse dla zawodów prawniczych w obliczu COVID-19. Uczestnicy dyskutowali o wpływie pandemii COVID-19 na zawody prawnicze, o reakcji społeczności prawniczej na wyzwania związane z pandemią oraz jak długotrwałe zmiany przez nią wywołane wpłyną na prawników i kancelarie w przyszłości. Prelegentami byli prezydenci i wysocy przedstawiciele Unii Adwokatów Europejskich (UIA), LAWASIA, Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawników (ABA), niemieckiej Federalnej Rady Adwokackiej (BRAK), francuskiej Krajowej Rady Adwokackiej (CNB), Stowarzyszenia Prawników Anglii i Walii, Rady Prawników Australii i Adwokatury Paryskiej. Reprezentantka Izby Gdańskiej, r. pr. Maria Ślązak, w swoim wystąpieniu poruszyła kwestię przemocy domowej, która dramatycznie wzrosła we wszystkich krajach w czasie pandemii. Przedstawiła działania prawników, kancelarii i samorządów zawodowych w odpowiedzi na problem rosnącej przemocy domowej, wskazując jednocześnie na potrzebę utrzymania szeregu z tych praktyk i procedur również w przyszłości, po ustaniu pandemii, ponieważ przemoc domowa stale wskazuje tendencję wzrostową. Dalsza działalność prawników w tej dziedzinie to także nasz wkład w budowanie zrównoważonego społeczeństwa, w którym każdy ma prawo czuć się bezpiecznie. Wystąpienie r.pr. Marii Ślązak zostało bardzo dobrze przyjęte przez uczestników Okrągłego Stołu, zdaniem których temat ten nie jest dostatecznie dostrzegany, a ofiary często są pozostawione same sobie, bez żadnej pomocy.

13-go stycznia, również online, odbyła się sesja „Leadership Insights” poświęcona szansom dla prawników z Hongkongu w procesie integracji Azji Południowo – Wschodniej. W listopadzie 2020 roku chiński rząd podpisał regionalną umowę o kompleksowym partnerstwie gospodarczym („RCEP”) z krajami Azji Południowo-Wschodniej, a także z Japonią, Republiką Korei, Australią i Nową Zelandią. Z drugiej strony Chiny rozwijają tzw. Greater Bay Area – integrację obszaru Guangdong-Hong Kong-Macao, gdzie prawnicy z Hongkongu chcą odgrywać kluczową rolę w budowaniu infrastruktury prawnej i kultury prawnej.

Trzy dni obchodów i wydarzeń podkreśliły wciąż stosunkowo silną pozycję sędziów i prawników w Hongkongu, jednak cieniem na obchodach położyły się długotrwałe protesty w mieście i nowe prawo o bezpieczeństwie narodowym (dające Pekinowi znacznie silniejsze narzędzia do kontrolowania życia politycznego i społecznego w Hongkongu).