Ostatnie dni na wypełnienie obowiązku szkoleniowego

(c) ilustracja: Tumisu – pixabay

W celu wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego zachęcamy  wszystkich radców prawnych do korzystania
z nieodpłatnych szkoleń e-learningowych przygotowanych przez:
1. Krajową Radę Radców Prawnych –  https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/  (tematyka oraz liczba punktów
za szkolenie do pobrania)
2. Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie ear.oirpwarszawa.pl  (tematyka oraz liczba punktów za szkolenie do pobrania)

Ponadto, Okręgowe Izby Radców Prawnych zapraszają wszystkich członków samorządu radcowskiego do korzystania ze swojej oferty szkoleniowej.

TerminTematlink do wydarzeniaOrganizatorLiczba punktów
14 grudnia 2020 r.PRAWNE ASPEKTY POSADOWIENIA URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH CZ. 1https://oirp.gda.pl/wydarzenia/szkolenia-w-gdansku/dr-hab-malgorzata-balwicka-szczyrba-prof-ug-prawne-aspekty-posadowienia-urzadzen-przesylowych-cz-1/OIRP Gdańsk4 pkt
14 grudnia 2020 r.POJĘCIA DÓBR OSOBISTYCH I ICH BEZPRAWNEGO NARUSZENIA – JACEK SADOMSKI SĘDZIA SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIEhttps://www.oirpwarszawa.pl/poniedzialki-radcowskie-i-polrocze-2020-r/OIRP Warszawa4 pkt
14 grudnia 2020 r.KONSTRUKCJA POZWU I ZAKRES ZWIĄZANIA SĄDU TREŚCIĄ ŻĄDANIA POZWU W SPRAWACH O NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCHhttps://www.oirpwarszawa.pl/poniedzialki-radcowskie-i-polrocze-2020-r/OIRP Warszawa4 pkt
15 grudnia 2020 r.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS PRACY ZDALNEJ.https://oirp.gda.pl/wydarzenia/szkolenia-w-gdansku/r-pr-alicja-kaczkowska-ochrona-danych-osobowych-podczas-pracy-zdalnej/OIRP Gdańsk4 pkt
15 grudnia 2020 r.DPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA DŁUGI W PRZYPADKU NIEWYPŁACALNOŚCI SP. Z O.O. ORAZ P.S.A. (ART. 299 KSH VS. ART. 300 [132] KSH) – PORÓWNANIE REŻIMÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYBRANE PROBLEMY PRAKTYCZNE” – CZĘŚĆ Ihttps://www.oirpwarszawa.pl/wtorki-radcowskie-iv-kwartal-2019-r/OIRP Warszawa4 pkt
15 grudnia 2020 r.ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA DŁUGI W PRZYPADKU NIEWYPŁACALNOŚCI SP. Z O.O. ORAZ P.S.A. (ART. 299 KSH VS. ART. 300 [132] KSH) – PORÓWNANIE REŻIMÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYBRANE PROBLEMY PRAKTYCZNE” – CZĘŚĆ IIhttps://www.oirpwarszawa.pl/wtorki-radcowskie-iv-kwartal-2019-r/OIRP Warszawa4 pkt
15 grudnia 2020 r.NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – KLUCZOWE ZMIANY W ZAKRESIE OCENY PODMIOTOWEJ WYKONAWCÓW ORAZ ZŁOŻONYCH PRZEZ NICH OFERT,PRZYGOTOWANIA UMÓW ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJhttps://oirp.katowice.pl/szkolenia/szkolenia/pokaz-szkolenie-1402568562-1404926127.htmlOIRP Katowice8 pkt
16 grudnia 2020 r.PUŁAPKI W ROZLICZANIU PODATKU VAT MOGĄCE SKUTKOWAĆ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ SKARBOWĄ.https://oirp.gda.pl/wydarzenia/szkolenia-w-gdansku/adw-lukasz-kowalski-pulapki-w-rozliczaniu-podatku-vat-mogace-skutkowac-odpowiedzialnoscia-karna-skarbowa-2/OIRP Gdańsk4 pkt
16 grudnia 2020 r.POSTĘPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH PO ZMIANACH W KPC. WYBRANE ZAGADNIENIAhttps://oirp.szczecin.pl/dla-radcow/szkolenia-zawodowe/srody-radcowskie/lista-szkolen/OIRP Szczecin6 pkt
17 grudnia 2020 r.MARKETING DLA RADCY PRAWNEGOhttps://oirp.gda.pl/wydarzenia/szkolenia-w-gdansku/r-pr-tomasz-palak-marketing-dla-radcy-prawnego/OIRP Gdańsk4 pkt
18 grudnia 2020 r.PRAWNE ASPEKTY POSADOWIENIA URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH CZ. 2https://oirp.gda.pl/wydarzenia/szkolenia-w-gdansku/dr-hab-malgorzata-balwicka-szczyrba-prof-ug-prawne-aspekty-posadowienia-urzadzen-przesylowych-cz-2/OIRP Gdańsk2 pkt
21 grudnia 2020 r.WĘZŁOWE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGOhttps://www.oirpwarszawa.pl/poniedzialki-radcowskie-i-polrocze-2020-r/OIRP Warszawa4 pkt
21 grudnia 2020 r.ZATRZYMANIE I TYMCZASOWE ARESZTOWANIE – PROBLEMY PRAKTYCZNEhttps://www.oirpwarszawa.pl/poniedzialki-radcowskie-i-polrocze-2020-r/OIRP Warszawa4 pkt
22 grudnia 2020 r.NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WPROWADZAJĄCA PRAWO HOLDINGOWE ORAZ REGULACJE ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ RAD NADZORCZYCH SPÓŁEKhttps://oirp.katowice.pl/szkolenia/szkolenia/pokaz-szkolenie-1402568562-1404926127.htmlOIRP Katowice8 pkt
22 grudnia 2020 r.TECHNIKI NEGOCJACYJNE Z KLIENTEM – JAK NIE DAĆ SIĘ SOBĄ MANIPULOWAĆ KLIENTOWhttps://www.oirpwarszawa.pl/wtorki-radcowskie-iv-kwartal-2019-r/OIRP Warszawa4 pkt
22 grudnia 2020 r.TECHNIKI NEGOCJACYJNE W IMIENIU KLIENTA Z PEŁNOMOCNIKIEM DRUGIEJ STRONY LUB DRUGĄ STRONĄ BEZPOŚREDNIOhttps://www.oirpwarszawa.pl/wtorki-radcowskie-iv-kwartal-2019-r/OIRP Warszawa4 pkt
28 grudnia 2020 r.NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJhttps://www.oirpwarszawa.pl/poniedzialki-radcowskie-i-polrocze-2020-r/OIRP Warszawa4 pkt
28 grudnia 2020 r.NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓWhttps://www.oirpwarszawa.pl/poniedzialki-radcowskie-i-polrocze-2020-r/OIRP Warszawa4 pkt
29 grudnia 2020 r.ZARZUT POTRĄCENIA W PROCESIE CYWILNYMhttps://oirp.katowice.pl/szkolenia/szkolenia/pokaz-szkolenie-1402568562-1404926127.htmlOIRP Katowice8 pkt
29 grudnia 2020 r.INTERPUNKCJA BEZ TAJEMNIC – PRAKTYCZNE ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW PRZESTANKOWYCHhttps://www.oirpwarszawa.pl/wtorki-radcowskie-iv-kwartal-2019-r/OIRP Warszawa4 pkt
29 grudnia 2020 r.JAK PORADZIĆ SOBIE Z ORTOGRAFIĄ TAM, GDZIE NIE RADZI SOBIE EDYTOR TEKSTUhttps://www.oirpwarszawa.pl/wtorki-radcowskie-iv-kwartal-2019-r/OIRP Warszawa4 pkt