OPINIA PRAWNA w sprawie projektu ustawy – o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – z uwzględnieniem zmian

Przedmiotem niniejszej opinii prawnej autorstwa adwokat Kamilli Kasprzak oraz adwokata Bartosza Kwiatkowskiego jest projekt ustawy – o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899), który wpłynął do Sejmu dnia 15 stycznia 2021 roku. po zmianach zaproponowanych przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 marca 2021 roku.

Opinia dotyczy propozycji brzmienia art. 15zzs ze zn. 9.

Treść opinii do pobrania:  Opinia prawna do projektu 899 po zmianach