Ogłoszenie o XII edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego” Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

(c) Michal Jarmoluk pixabay

Ogłoszenie o XII edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego”

Redakcja miesięcznika „Przegląd Sądowy” oraz Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ogłaszają dwunastą edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.
Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie przez zgłaszanie książek zasługujących na szczególne wyróżnienie – publikacji niosących realne wskazówki i rozwiązania odnośnie do stosowania prawa w postępowaniach sądowych. Takie ujęcie tematu ma na celu ułatwić pracę przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości i stronom procesu, a nowym adeptom zawodów prawniczych przybliżyć praktyczną stronę profesji.

Dwunasta edycja Konkursu obejmuje książki wydane po raz pierwszy w 2019 roku. Mile widziane są zarówno publikacje wieloletnich praktyków, jak i młodych autorów. Powinny one mieć charakter opracowania o charakterze ogólnym, monografii prawniczej, poradnika praktycznego albo komentarza; może to być także opracowanie orzecznictwa.
Za najlepszą pracę jest przewidziana nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł. Ponadto organizatorzy mogą przyznać wyróżnienie w postaci rocznego bezpłatnego dostępu do elektronicznego serwisu prawniczego LEX Sigma oraz rocznej bezpłatnej prenumeraty „Przeglądu Sądowego”.
Zgłoszenia poparte uzasadnieniem przyjmowane są do 15 października 2020 roku pod adresem:
Redakcja „Przeglądu Sądowego”, Dział Publikacji Periodycznych Wolters Kluwer Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, a także pod adresem e-mail: pl.PrzegladSadowy@wolterskluwer.com – z dopiskiem: „Konkurs Przeglądu Sądowego”.

Do zgłoszenia należy dołączyć 2 egzemplarze polecanej książki. Szczegóły dotyczące Konkursu można znaleźć w najbliższych numerach „Przeglądu Sądowego” oraz na stronie: www.czasopisma.wolterskluwer.pl/konkursy
W wypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 662 224 361.