OGŁOSZENIE DLA KANDYDATÓW NA WYKŁADOWCÓW W RAMACH SZKOLENIA ZAWODOWEGO RADCÓW PRAWNYCH W OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH W GDAŃSKU 

OGŁOSZENIE DLA KANDYDATÓW NA WYKŁADOWCÓW W RAMACH SZKOLENIA ZAWODOWEGO RADCÓW PRAWNYCH W OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH W GDAŃSKU 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku ogłasza nabór na wykładowców prowadzących zajęcia on-line w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Wykładowcą może zostać osoba posiadająca uprawnienia radcy prawnego, sędziego, prokuratora, notariusza lub inne specjalistyczne kwalifikacje oraz doświadczenie dydaktyczne i zawodowe.

W ramach naboru pod uwagę brane są następujące elementy:

  1. specjalistyczna wiedza w zakresie prawa oraz dziedzin pokrewnych,
  2. umiejętności i doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie, w ramach której prowadzone są zajęcia, w szczególności w prowadzeniu zajęć przy zastosowaniu nowych technologii.
  3. osiągnięcia zawodowe w dziedzinie, w ramach której prowadzone są zajęcia,
  4. dorobek naukowy w dziedzinie, w ramach której prowadzone są zajęcia,

 

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie swojej kandydatury mailowo na adres: marta.reliszko@oirp.gda.pl

W zgłoszeniu należy zawrzeć m.in.:

  1. krótki opis tematyki proponowanych zajęć.
  2. zgodę na przetwarzanie przez Izbę danych osobowych.

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.