OGŁOSZENIE DLA KANDYDATÓW NA WYKŁADOWCÓW W RAMACH APLIKACJI RADCOWSKIEJ W OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH W GDAŃSKU W 2021 ROKU

 

OGŁOSZENIE DLA KANDYDATÓW NA WYKŁADOWCÓW W RAMACH APLIKACJI RADCOWSKIEJ W OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH W GDAŃSKU W 2021 ROKU

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku ogłasza nabór na wykładowców na aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Wykładowcą może zostać osoba posiadająca uprawnienia radcy prawnego, sędziego, adwokata, prokuratora, notariusza lub inne specjalistyczne kwalifikacje oraz doświadczenie dydaktyczne i zawodowe.

Zajęcia szkoleniowe odbywają się w okresie styczeń-grudzień i organizowane się w formie wykładów lub ćwiczeń, zgodnie z programem aplikacji stanowiącym załącznik do Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiący załącznik do uchwały nr 90/VII/2009 KRRP z dnia 17 października 2009 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej).

W ramach naboru pod uwagę brane są następujące elementy:

  1. posiadanie uprawnień zawodowych,
  2. wykształcenie w dziedzinie z której prowadzone są zajęcia,
  3. umiejętności i doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie, w ramach której prowadzone są zajęcia,
  4. osiągnięcia zawodowe w dziedzinie, w ramach której prowadzone są zajęcia,
  5. dorobek naukowy w dziedzinie, w ramach której prowadzone są zajęcia,
  6.  umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesnymi metodami nauczania (m.in. e-learning).

 

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie swojej kandydatury mailowo na adres: marta.reliszko@oirp.gda.pl do dnia 5 października 2020 roku.

W zgłoszeniu należy zawrzeć:

  1. CV,
  2. wskazanie zajęć szkoleniowych objętych programem aplikacji oraz formy,
  3. tabela z informacjami branymi pod uwagę w ramach naboru,
  4. zgodę na przetwarzanie przez Izbę danych osobowych.

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.