OGŁOSZENIE: Poszukiwany wykładowca w ramach aplikacji radcowskiej w OIRP w Gdańsku.

Ośrodek Szkolenia poszukuje wykładowcy, który poprowadzi szkolenie dla aplikantów z Prawa gospodarczego- Świadczenie usług drogą elektroniczną.

Zajęcia szkoleniowe odbywają się w okresie styczeń-grudzień i organizowane się w formie wykładów lub ćwiczeń.

W ramach naboru pod uwagę brane są następujące elementy:

  1. posiadanie uprawnień zawodowych,
  2. wykształcenie w dziedzinie, z której prowadzone są zajęcia,
  3. umiejętności i doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie, w ramach której prowadzone są zajęcia,
  4. osiągnięcia zawodowe w dziedzinie, w ramach której prowadzone są zajęcia,
  5. dorobek naukowy w dziedzinie, w ramach której prowadzone są zajęcia,
  6.  umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesnymi metodami nauczania (m.in. e-learning).

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie swojej kandydatury mailowo na adres: aplikacja@oirp.gda.pl do dnia 31 marca 2023 r.