Odwołanie Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Koleżanki i Koledzy,

Delegaci na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

 

Wywołany rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-COV-2 stan zagrożenia epidemiologicznego uniemożliwia nam odbycie Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, zaplanowanego i zwołanego na dzień 3 kwietnia
2020 r. Mając na uwadze obowiązujące regulacje prawne, w tym zakaz organizowania zebrań publicznych o liczebności ponad 50 osób, a przede wszystkim troskę o zdrowie Koleżanek i Kolegów, podjąłem decyzję o odwołaniu Zgromadzenia.

Nowy termin Zgromadzenia zostanie wyznaczony przez Radę niezwłocznie po ustaniu zagrożenia przy uwzględnieniu rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego.

Życzę Wam zdrowia i zachowania pogody ducha w tym trudnym czasie i do zobaczenia na Zgromadzeniu, mam nadzieję w nie odległym terminie.

 

Dziekan

Jerzy Mosek