Odwołanie rozpraw w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym OIRP w Gdańsku na dzień 5 i 7 stycznia 2021 r.

Informujemy, że rozprawy w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym OIRP w Gdańsku na dzień 5 i 7 stycznia 2021 r. nie odbędą się. O terminach posiedzeń strony zostaną powiadomione.

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Gdańsku