Nowa składka członkowska dla radców prawnych, emerytów i rencistów oraz aplikantów radcowskich

Od 1 stycznia 2023 r. wysokość składki członkowskiej dla radców prawnych będzie wynosiła 111 zł, dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 60 zł, a składki członkowskiej aplikantów radcowskich – 30 zł. Zatem pełna składka, wraz z ubezpieczeniem OC w kwocie 19 zł, wyniesie dla radców prawnych 130 zł, a dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 79 zł.

Uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału została podjęta podczas posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 28-29 października br.

Składka ubezpieczeniowa pozostaje na niezmienionym poziomie, w kwocie 19 zł.

Zgodnie z uchwałą od nowego roku nastąpi również nowy podział składki członkowskiej, z której 25 proc. trafi do Krajowej Izby Radców Prawnych, natomiast 75 proc. do okręgowych izb radców prawnych. Z kwoty składki członkowskiej dla radców prawnych, tj. 111 zł, do okręgowych izb radców prawnych trafi 83,25 zł, a dla Krajowej Izby Radców Prawnych – 27,75 zł. Zmiana podziału składki członkowskiej jest dalszym wzmocnieniem izb w realizowaniu ich zadań.

Podjęta uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r. (uchwała w załączeniu)