Nieodpłatna Pomoc Prawna – dodatkowe losowanie

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

W związku z rezygnacją wyznaczonego radcy prawnego z obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 5, w dniu 1 grudnia o godz. 11:30 odbędzie się dodatkowe losowanie. W losowaniu wezmą udział osoby, które złożyły deklarację do w/w punktu i nie zostały wylosowane do innych punktów NPP.

Link do transmisji online zostanie przesłany na adres mailowy kandydatów.