Nieletni z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną w miejscach izolacji – raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) działającego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Udostępniamy link do raportu tematycznego Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) działającego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Nieletni z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną w miejscach izolacji”.

Raport podsumowuje wyniki wizytacji tematycznych prowadzonych przez KMPT w placówkach resocjalizacyjnych i szpitalach psychiatrycznych dla nieletnich w latach 2017 – 2018. W raporcie omówionych zostało także szereg problemów systemowych związanych z opieką psychiatryczną nieletnich w Polsce, które powinny zostać jak najszybciej rozwiązane.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/nieletni-z-niepelnosprawnoscia-psychiczna-i-intelektualna-w-miejscach-izolacji-raport-kmpt