Poszukiwani radcowie prawni i aplikanci radcowscy na funkcję kuratora

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku poszukuje radców prawnych i aplikantów radcowskich deklarujących gotowość podejmowania się funkcji kuratora:

– dla osób nieznanych z miejsca pobytu,
– kuratora osoby prawnej,
– dla osób ubezwłasnowolnionych,
– dla małoletnich,
– kuratora spadku,
– w postępowaniach gospodarczych.

Osoby zainteresowane prosimy o dokonywanie zgłoszeń na adres e-mail: oirp@oirp.gda.pl.

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, adres do doręczeń, numer telefonu i adres e-mail oraz wskazać preferowany rejon (np. wymienić miasta).