Międzynarodowe seminarium on-line “Przygotowanie prawników do prowadzenia spraw zbrodni wojennych w Ukrainie przed sądami i trybunałami” – 20 czerwca

Szanowni Państwo,
zapraszamy na międzynarodowe seminarium on-line, które odbędzie się 20 czerwca o godz. 13.00 pt. “Przygotowanie prawników do prowadzenia spraw zbrodni wojennych w Ukrainie przed sądami i trybunałami”, w którym wykłady będą prowadzić eksperci z problematyki międzynarodowego procesu karnego oraz problematyki traum wojennych. Seminarium będzie tłumaczone na 4 języki: polski, ukraiński, niemiecki i angielski.

Wszystkie informację w załączeniu.