Materiały szkoleniowe powstałe podczas realizacji programu ERA nt. postępowań przed organami UE

Komisja Zagraniczna KRRP informuje, że zakończył się realizowany w od 2019 roku edukacyjny program międzynarodowy nt. postępowań przed organami Unii Europejskiej, w którym uczestniczyły także radczynie i radcowie prawni.

Celem seminariów prowadzonych przeważnie w języku angielskim było przeszkolenie uczestników z zakresu postępowań przed organami UE. Seminaria miały dwudniowy charakter – pierwszy dzień szkoleniowy realizowany był w Trewirze (Niemcy), natomiast drugi dzień szkoleniowy przebiegał w Luksemburgu i miał formę wizyty w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Uczestniczkom i uczestnikom, a także wszystkim zainteresowanym programem osobom serdecznie dziękujemy za udział. Jednocześnie Komisja Zagraniczna KRRP za pośrednictwem Akademii Prawa Europejskiego ERA ma przyjemność przekazać komplet linków do materiałów edukacyjnych powstałych w wyniku realizacji ww. seminariów.

Wszelkie materiały można pobrać z linku poniżej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi powstałymi podczas realizacji programu ERA nt. postępowań przed organami UE