List Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom postępowań sądowych

(c) pixabay

List Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom postępowań sądowych

 

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów do zapoznania się z treścią pisma Pana Prezesa. Ponadto aktualny zostaje apel Dziekana Jerzego Moska w sprawie kontaktów pełnomocników z sądami oraz dokonywania czynności procesowych.