Krajowa Ocena Ryzyka – uwagi do prowadzonych przez Ministerstwo Finansów czynności aktualizacyjnych

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy list Kierownika Zespołu Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Prof. dr hab. Rafała Stankiewicza złożony na ręce Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

W wykonaniu odezwy Pana Profesora uprzejmie prosimy radców prawnych z OIRP w Gdańsku o przesyłanie własnych spostrzeżeń, uwag lub postulatów, które mogą mieć wpływ  na przygotowania aktualizacji  Krajowej Oceny Ryzyka z perspektywy zawody prawnego.

https://www.gov.pl/web/finanse/krajowa-ocena-ryzyka-prania-pieniedzy-oraz-finansowania-terroryzmu