Konferencja: Wybrane aktualne zmiany w prawie gospodarczym oraz cyfryzacja spółek i innych organizacji – prawo a nowe technologie

Zapraszamy na wirtualną konferencję Wybrane aktualne zmiany w prawie gospodarczym oraz cyfryzacja spółek i innych organizacji – prawo a nowe technologie, organizowaną przez Wydział Zarządzania uniwersytetu Warszawskiego, która odbędzie się dnia 11 marca 2021 roku, w godzinach 10:00 – 12:00.

 Z przyjemnością informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku będzie jednym z patronów wydarzenia!

Osobom, które uzyskają imienny certyfikat udziału przysługiwać będzie 5 punków szkoleniowych. 

Postępującą transformacja cyfrowa i zmiany regulacji prawnych z nią związanych, stawiają przed przedsiębiorcami wyzwanie dostosowania swoich kompetencji do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej. W związku z tym zapraszamy państwa do udziału w bezpłatnej konferencji biznesowej dotyczącej tej tematyki.

W trakcie dwóch godzin trwania konferencji poruszone zostaną tematy związane między innymi z zasadami udziału w zgromadzeniach spółek kapitałowych z  wykorzystaniem nowych technologii oraz cyfryzacją usług i procedur.

Uczestnikami panelu dyskusyjnego będą pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ludwik Sobolewski, były Prezes Giełdy Papierów Wartościowych

Osoby, które wezmą udział w konferencji otrzymają imienny certyfikat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. Warunkiem udziału jest rejestracja elektroniczna na stronie www.wzuw.pl lub poprzez przesłanie zgłoszenia mailowo na adres manager@agencjacity.pl