Konferencja SA przy SIDiR dotycząca tzw. roszczeń covidowych w budownictwie

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SA przy SIDiR) chcielibyśmy uprzejmie zaprosić Państwa do udziału w konferencji organizowanej wspólnie przez SIDiR oraz SA przy SIDIR.

Konferencja odbędzie w dniach 10-11 marca 2021 r. w formie on-line, a udział w niej jest bezpłatny i wymaga jedynie rejestracji w celu wysłania linka niezbędnego do uczestnictwa.

Temat planowanej konferencji brzmi „Roszczenia związane z Covid 19 w budownictwie. Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń w rzeczywistości covidowej“. Szczegółowy program konferencji zawarty jest na stronie  https://konferencja.sidir.pl, do zapoznania z którą zachęcamy. Tematyka poszczególnych paneli została dobrana w taki sposób, aby konferencja skierowana była zarówno do strony publicznej (zamawiających), jak i prywatnej (wykonawców).

Zaproszeni paneliści gwarantują bardzo wysoki poziom merytoryczny konferencji. Co ważne uczestnikami będą przedstawiciele wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, w tym zamawiającego (np. dyrektor GDDKiA), wykonawców (przedstawiciele czołowych firm budowlanych), jak doświadczeni praktycy (radcy prawni, adwokaci, biegli, rzeczoznawcy).

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku informuje, że za udział w 2-dniowej konferencji można uzyskać 10 punktów szkoleniowych.

Radca prawny, uczestnik konferencji po jej zakończeniu powinien wystąpić do organizatora o wystawienie certyfikatu na adres:

biuro@sidir.pl. i przesłać go na adres szkolenia@oirp.gda.pl.

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt z organizatorem pod numerami telefonów: +48 605 18 18 20 lub +48 511 976 357, a także drogą e-mail: tamara.malasiewicz@sidir.pl).