Konferencja GBA i AEA-EAL „Business and Human Rights for Legal Practicioners” w Tbilisi – 10.11.2023 r. – relacja

10 listopada 2023 r. w Tbilisi Gruzińska Izba Adwokacka we współpracy z kierowanym przez naszą koleżankę r.pr. Marię Ślązak stowarzyszeniem AEA-EAL zorganizowała międzynarodową konferencję na temat biznesu i praw człowieka pod nazwą „Business and Human Rights for Legal Practicioners”.

W trakcie otwierającej mowy mec. David Asatiani — Prezes Gruzińskiej Izby Adwokackiej podkreślał, jak ważne znaczenie dla Gruzji ma uzyskanie zaledwie kilka dni wcześniej pozytywnej rekomendacji Komisji Europejskiej w sprawie przyznania Gruzji statusu kandydata na członka Unii Europejskiej, a także skuteczne przeprowadzenie oczekiwanych reform.

Konferencja była objęta patronatem m.in. USAID Rule of Law Program, United Nations Global Compact Georgia Network, Rady Europy, American Solidarity Center czy Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka, których przedstawiciele zabierali głos na konferencji. Paneliści wypowiadający się w każdej z czterech zaplanowanych sesji wielokrotnie zwracali uwagę na kluczową rolę prawników w przestrzeganiu praw człowieka doradzających w prowadzeniu biznesu oraz stosowania w praktyce uchwalanych regulacji.

Na konferencji obecni byli przedstawiciele zawodów prawniczych kilkunastu krajów. Jednym z polskich akcentów było wystąpienie prelegenta Stanisława Cieniucha – byłego konsultanta Leszka Balcerowicza ds. tworzenia rynków pracy, negocjacji zbiorowych i restrukturyzacji podczas transformacji ustrojowej, charge d’affaires, a następnie ambasadora Polski w Pretorii, który obecnie kieruje Solidarity Center Georgia Program w Tbilisi.

Poszerzoną relację z konferencji i pełną listę panelistów można zobaczyć w załączonej agendzie, jak i na stronie Gruzińskiej Izby Adwokackiej https://gba.ge/en/Conference-2023 oraz Facebooku GIA –  https://tiny.pl/ckwrq ,jak też na stronach AEA-EAL https://aea-eal.eu/.

Relację sporządził r.pr. Michał Widawski — oddelegowany na konferencję z ramienia OIRP w Gdańsku członek Komisji ds. współpracy z zagranicą Rady OIRP.