KOMUNIKAT Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Podstawowej oraz Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej numer 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. w Gdańsku

KOMUNIKAT

Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Podstawowej oraz Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej numer 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. w Gdańsku

 

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminów oraz w trosce o zdrowie osób zdających zaleca się ostrożność, powstrzymanie się od przebywania w miejscach stanowiących potencjalne zagrożenie zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz dokonanie przez osoby zdające realnej oceny stanu swego zdrowia w pierwszym i kolejnych dniach egzaminu, jak też zaopatrzenie się przez zdających na użytek własny w środki antybakteryjne.

 

Rafał Terlecki

dr Leszek Jantowski