Komunikat – nieodpłatna pomoc prawna – losowanie na żywo – 26 listopad 2021r. – 10:00

Komisja do spraw przeprowadzenia procedury wyznaczania radców prawnych świadczących nieodpłatną pomoc prawną informuje, że losowanie radców prawnych – zastępców do punktów udzielania nieopłatnej pomocy prawnej odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. (piątek) o godzinie 10:00 w Ośrodku Szkolenia OIRP, przy ul. Czajkowskiego 3, sala nr 12. Przebieg losowania będzie można śledzić przy użyciu środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej transmisję obrazu i dźwięku.