Komunikat Dziekana Rady w sprawie kontaktów pełnomocników z sądami oraz dokonywania czynności procesowych

Komunikat Dziekana Rady

w sprawie kontaktów pełnomocników z sądami

oraz dokonywania czynności procesowych

Koleżanki i Koledzy,

 

od chwili ogłoszenia przez władze publiczne stanu zagrożenia epidemicznego, pozostaję w stałym kontakcie z kierownictwem Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych i uczestnicząc w dyskusjach dotyczących spowodowanych zagrożeniem epidemicznym ograniczeń i problemów w wykonywaniu naszych obowiązków zawodowych, przekazuję Wasze uwagi o kierunkach i możliwościach w ich rozwiązywaniu, a między innymi o działaniach w zakresie:

  1. wnoszenia i doręczania pism procesowych drogą elektroniczną,
  2. prowadzenia posiedzeń sądowych w trybie online,
  3. „odmrażania” postępowań we wszystkich sprawach i podejmowania działań organizacyjnych zapewniających jak najmniej skrępowany, a przy tym bezpieczny udział profesjonalnych pełnomocników w postępowaniach sądowych.

 

Sytuacja, co oczywiste, wymaga  naszego rozumnego współdziałania z władzami sądów. W związku z tym proszę Was o:

  1. stałe śledzenie komunikatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gdańsku i stronach internetowych Sadów Rejonowych na obszarze właściwości Sądu Okręgowego;
  2. zadbanie o przekazanie swoich danych zapewniających Wam dostęp online do postępowań, w których jesteście pełnomocnikami. Dane te powinny być przekazywane co do zasady za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Apelacji Gdańskiej, a jeżeli ktoś z Was nie ma takiej możliwości, to listami wysłanymi pocztą elektroniczną z prośbą o dołączenie informacji do akt sprawy;
  3. przestrzeganie wymogu zakrywania ust i nosa także przy wchodzenie do budynków sądowych i poruszaniu się po tych budynkach;
  4. stosowanie się do poleceń osób pilnujących porządku w budynkach sądowych, nawet w sytuacji, gdy wydadzą się Wam nie do końca racjonalne;
  5. stosowanie się do poleceń sędziów przewodniczących posiedzeniom sądowym dotyczącym spraw porządkowych i organizacyjnych oraz nie wdawanie się w tym zakresie w dyskusje co do potrzeby niektórych wymagań.

 

Pojawiły się  też pomysły:

  1. utworzenia na terenie niektórych sądów punktów odbioru korespondencji sądowej (biuro odbiorcze jako antonim biura podawczego). Biuro odbiorcze działałoby np. 2-3 dni w tygodniu i kierowana byłaby do niego korespondencja przeznaczona tylko do tych pełnomocników, którzy złożyli stosowny wniosek;
  2. organizacji pracy dwuzmianowej w niektórych sądach, a więc wyznaczanie posiedzeń także w godzinach pomiędzy 15 – tą , a  21 –szą.

 

Proszę Was o opinie w  sprawie tych pomysłów, jak też o przekazywanie do Izby swoich własnych propozycji  usprawnień  pracy sądów, nie tylko w tym szczególnym okresie.