Komunikat dla Seniorów

Koleżanki i Koledzy,

 

Nadzwyczajna sytuacje wyzwalają piękne inicjatywy. Z dużą satysfakcją informuję Was, że grupa aplikantów radcowskich zgłosiła chęć niesienia pomocy, przede wszystkim naszym Seniorom w różnych sprawa związanych z uciążliwościami życia codziennego, spowodowanymi rozprzestrzeniającym się zagrożeniem epidemiologicznym. Chodzi o osoby samotne, które z uwagi na wiek i stan zdrowia, mają trudności w dokonywaniu zakupów i czynieniu innych sprawunków. Przedstawiając  inicjatorów akcji, aplikantów II roku: Magdalenę Białas, Agnieszkę Dumowską oraz Marcina Trelę i dziękując im za podjęcie akcji, proszę o zgłaszanie osób, którym udzielić  należy pomocy.

W celu usprawnienia organizacyjnego, wspólnie powołaliśmy zespół w składzie:

– Zbigniew Wojciechowski – członek Rady zajmujący się sprawami seniorów, emerytów, tel. 601 641 739,

– Elżbieta Pietkiewicz – Przewodnicząca Klubu Seniora, tel. 692 450 608,

Według stanu na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze żadnego sygnału o potrzebie pomocy. Mając jednak na uwadze dynamikę zdarzeń, sytuacja może się zmienić w ciągu najbliższych dni, a nawet godzin.

Zachęcam do udziału w zespole oraz do nadsyłania sygnałów o potrzebie pomocy drogą poczty elektronicznej na adres: oirp@oirp.gda.pl lub telefonicznie na numery poszczególnych członków zespołu.

 

W tych trudnych dniach bądźmy dla siebie życzliwi i pomagajmy sobie wzajemnie.

Jerzy Mosek

Dziekan Rady