Kolejna edycja konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Kolejna edycja konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Zapraszamy do zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2019 r.

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2019” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w 2019 r. wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez:
– świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej;
– prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej;
– udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych lub dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono;
– prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

W załączeniu Regulamin konkursu.